Hírek

Végrehajtási záradék közjegyző általi törlésére irányuló kérelem

Dr. Csikász Levente
Manapság a deviza alapú kölcsönszerződések körében a Kúria áldásos tevékenységének köszönhetően kialakult jogbizonytalanság közepette igen üdvözlendő dolog, ha a végrehjatási eljárások megszüntetésére adódik a Pp. 366 - 370/A. §-ban foglalt lehetőségtől (végrehajtás megszüntési per) eltérő módozat.

A Vht. 211. § (2) bekezdése alapján a végrehajtási záradékot törölni kell, ha az törvénysértő. Ezt első körben a közjegyzőnek kell megtennie az adós kérelmére. Ha nem így cselekszik - mint ahogy az várható, hisz ki állítaná saját magáról közokiratban, hogy a jogszabályt megsértve állította ki a záradékot -, akkor jogorvoslati eljárás keretében, 10.000,-Ft-os illeték lerovása mellett a bíróság dönt e kérdésben.

Már vannak e körben is bírósági döntések, amiket beledolgoztam a mellékelt anonim kérelembe. A kérelem a közjegyző felé irányul és csak ezután következik majd az esetleges bírósági eljárás.

kérelem (végrehajtási záradék törlésére).pdf