Hírek

Külföldi pénzintézet magyarországi fióktelepének perelhetősége - eljárásjogi kérdés a devizaperek kapcsán

Dr. Csikász Levente
A Fővárosi Törvényszék 2.P.23.216/2011/5. számú végzésével megszüntette az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe alperes ellen a szerződés semmisségének megállapítására irányulóan indított pert. A Törvényszék hivatkozott a Kúria 1/2012. polgári jogegységi határozatára (PJE), miszerint: "Nem rendelkezik perbeli jogképességgel a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló 1997. évi CXXXII. tv. (Ftv.) szerinti, EGT-tagállamban székhellyel rendelkező pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe.".

Ez tehát a gyakorlatban annyit tesz, hogy a pert nem a magyarországi fióktelep, hanem a külföldi pénzintézet ellen kell megindítani a magyar jog és a magyar illetékesség szabályai szerint.