Mészáros Ügyvédi Iroda

Iroda

A Mészáros Ügyvédi Iroda a magyar jogi szemlélethez képest új típusú iroda, amely felépítésében, vezetési stílusában a nyugati, vállalkozói szemléletű ügyvédi irodákat követi. Újszerű, dinamikus munkastílusának eredményeként az elmúlt évtizedben jelentős hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező jogi céggé vált.

A munkánk során a technológiai fejlődés eredményeit alkalmazzuk, így többek között elektronikus iktatási és ügykezelési rendszert használunk, amelyen keresztül az iroda összes lépése nyomon követhető a szolgáltatásaink területén. Ezen túlmenően az iroda rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz és az elektronikus adatok archiválásához szükséges szoftverekkel, rendelkezünk továbbá hozzáféréssel a TAKARNET rendszerhez is.

Az iroda 2010-ben a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók névjegyzékébe 891. nyilvántartási szám alatt bejegyzésre került.

Ügyfeleink igénybe veszik az elektronikus úton (e-mail) biztosított tanácsadásunkat és egyéb jogi szolgáltatásainkat, valamint igény esetén belső internetes portál teszi lehetővé a még hatékonyabb munkát.

Irodánk a magyar mellett angol és német nyelven egyaránt az ügyfeleink rendelkezésére áll, és részükre tanácsadást nyújt, ellátja a jogi képviseletüket, okiratszerkesztést vállal.

Ügyfeleinket egy modern kialakítású, három tárgyaló helyiséggel ellátott irodaépületben, új és korszerű számítógép hálózattal, telekommunikációs eszközökkel felszerelten, külön saját parkolóval várjuk. Irodánk Miskolc belvárosában, a bírósági, hivatali, üzleti negyedhez közel helyezkedik el.

I. Az iroda személyi felépítése

Az iroda létszáma évről-évre folyamatosa bővül, mellyel egyidejűleg a jogi munkát segítő infrastruktúra fejlesztésére is nagy gondot fordítunk. A magas létszámú apparátus (6 ügyvéd, 2 ügyvédjelölt, 3 asszisztens) lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző jogi területeket széles körben lefedjük, másrészt az iroda dolgozói egymás helyettesítését akadályoztatásuk esetén bármikor el tudják látni annak érdekében, hogy ügyfeleink igényeit késedelem nélkül hatékonyan ki tudjuk elégíteni.

Az iroda tulajdonosa és szakmai vezetője Dr. Mészáros János József ügyvéd, aki ügyvédi tevékenységét egyéni ügyvédként 1992. évi július hónapban kezdte meg. Folyamatos növekedés mellett az iroda jelenlegi formáját 1999. évben nyerte el. Az iroda vezetőjét - aki a Nemzetközi Testőrszövetség (IBSSA) Jogi Szakértője és a Nemzeti Sportszövetség Jogi Bizottságának vezetője is - széleskörű szakmai tapasztalatának, valamint társadalmi elismertségének köszönhetően számos önkormányzati és gazdasági tanácsadó testület tagjává választották.

Rajta kívül irodánkban jelenleg öten tevékenykednek ügyvédként, akik széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek mind polgári jogi (kiemelten munkajogi, ingatlanjogi, gazdasági jogi, közbeszerzésekkel kapcsolatos jogi), mind büntetőjogi (különösen gazdasági, személy és élet elleni, közlekedési bűncselekmények) területen. A jogi feladatokon túlmenően ők irányítják az ügyvédjelöltek szakmai munkáját is.

II. Az iroda jogi profilja

Az irodában dolgozó jogászok létszámának és az iroda sajátos felépítésének eredményeként Megbízóink érdekkörében felmerülő valamennyi jogterületen végzünk jogi szolgáltatást.

Azon cél érdekében, hogy feladatainkat a lehető leghatékonyabban tudjuk végezni, minden munkatársunk habitusának megfelelően szakosodik egy-egy jogterületre, így speciális, komplex jogi feladatok ellátására is képesek vagyunk, amelyhez szükség esetén külön ügyvédiekből álló munkacsoportot állítunk össze.

Elsődlegesen gazdasági, társasági, pénzügyi és ingatlanjoggal, valamint a közbeszerzések jogával foglalkozunk, ezen túlmenően ellátunk perbeli képviseletet, büntetőügyekben védőként, sértetti jogi képviselőként eljárunk, illetőleg a kötelmi jog, a munkajog és a közigazgatási jog is szakterületeink közé tartozik.

Gazdasági társaságok számára teljes körű jogi szolgáltatást vállalunk. Tanácsadói és egyéb jogi feladatokat látunk el különösen önkormányzatok, bankok, befektetési alapok, közszolgáltató cégek, építőipari cégek részére. Cégek részére székhely-szolgáltatási feladatokat is ellátunk. Mindezeken túlmenően külföldi cégek, nemzetközi vállalatok magyarországi képviseletei részére is nyújtunk szolgáltatást, valamint nemzetközi ügyvédi irodákkal is kapcsolatban állunk.

Ügyfeleinket a megbízás elvállalása előtt mindig teljes körűen tájékoztatjuk az ellátandó feladat során várhatóan felmerülő lépésekről, a munka mennyiségéről, a várható költségekről, valamint az eljárásunk reálisan várható eredményéről. Munkánk során az a célunk, hogy ügyfeleink igényeit a velük való szoros együttműködés során lehetőségeinkhez mérten maradéktalanul teljesítsük, továbbá a meglévő hosszú távú és szoros együttműködésen alapuló ügyfélkapcsolatainkat fenntartsuk, illetve újakat építsünk ki.

III. Az iroda szolgáltatásai

  • e-cégeljárás
  • takarnet