Mészáros Ügyvédi Iroda

Elérhetőségek

Cím: 3525 Miskolc, Toldi út. 9.
Telefon, FAX: +36-46-506-005, +36-46-506-006
  +36-70-333-7510
  +36-70-333-7508
e-mail:  
Iroda
Dr. Nagy Ákos
Dr. Czimre Zsuzsanna
Dr. Csikász Levente
Dr. Sípos-Bak Borbála
Dr. Nyulászi Márk
Dr. Nagy Edina
Dr. Rakaczki Tamás
Dr. Zakar Annamária
Dr. Takács Fanni
Dr. Sleibi Alán
Dr. Gyökér Ádám

Tardi Tamásné
Dr. Takács Lászlóné
muir@upcmail.hu
nagyakos@muir.hu

czimrezsuzsanna@muir.hu
csikaszlevente@muir.hu
siposborbala@muir.hu
nyulaszimark@muir.hu
nagyedina@muir.hu
rakaczkitamas@muir.hu
zakarannamaria@muir.hu
takacsfanni@muir.hu
sleibialan@muir.hu
gyokeradam@muir.hu
Ezt a honlapot a B-A-Z. Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett Mészáros Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályzatok szerint. Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályzatok a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján érhetők el.