Hírek

Devizaügyletek - Kereseti kérelem a K&H Bank Zrt. ellen

Dr. Csikász Levente
A CIB Lízing Zrt, a Raiffeisen Lízing Zrt., A Raiffeisen Bank Zrt. és a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. után újabb pénzintézet került a bűvkörömbe keresetírás szempontjából, ez pedig a K&H Bank Zrt.

A kereset a második nap végén nyerte el a végleges formáját és az elmúlt 10 hónap valamennyi know-how-ja megmutatkozik ebben a műben, amihez már segítséget nyújtottak a devizás ügyekben eljáró ügyvéd kollégáim ötletei, beadványai is. Hálás vagyok, amiért egy ilyen illusztris belső kör tagja vagyok és naponta olvashatom a kollégák beszámolóit, gondolatait, élményeit.

A kereset taglalja a létre nem jött szerződés problematikáját, a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) - e) pontjaiban megnyilvánuló semmisségi okokat, plasztikusan szemlélteti a napi több árfolyam közzétételének kihatásait, az ebből fakadó bizonytalanságot, a THM mértékének anomáliáit, a szerződés tárgya meg nem határozhatóságának kérést és még egyéb apróságokat.

Ebben a keresetben nincs szó képviseleti jog jogellenes delegálásáról, nincs benne tisztességtelenségre hivatkozás kereseti formában (ezért is van az elsőfokú bírósághoz címezve a törvényszék helyett).

A bankokat elmarasztaló döntések tanulmányozásához mindenkinek ajánlom a www.hitelsikerek.hu oldal tanulmányozását a tv és a netes média helyett.

kereseti kérelem (anonimizált).pdf