Hírek

Devizaügyletek - A kötelem, szerződési feltétel létrejöttének kérdése a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. kapcsán

Dr. Csikász Levente
A kereseteimben elődlegesen a kölcsönszerződés, az ÁSZF és/vagy az üzletszabályzat, illetve a kölcsönszerződésben az általános szerződési feltételnek minősülő rendelkezések létre nem jöttére hivatkozom. Ennek jogi alapjait a Ptk. 205-205/B. §-ai, a Kúria 2/2011. PK. véleményének 2. pontja, a Kúria 2/2012. PK. véleményének 1. pontja, az EBH2011.2134-es eseti döntés, illetve a felek aláírásának hiánya kapcsán (ÁSZF/üzletszabályzat) a Hpt. 210. § (1) bekezdés és a Ptk. 218. § adja.

A szerződő feleknek a kötelem lényeges elemeit (amit jogszabály minősít annak, mint pl. a Hpt. 213. § (1) bekezdése, illetve amit a felek lényegesnek tartanak) át kell tárgyalniuk. Az áttárgyalás azt jelenti, hogy az adósnak lehetősége van a tartalmi feltételt érdemben előzetesen befolyásolni, alakítani, ami pedig feltételezi, hogy a bank ezt a lehetőséget felajánlja. Az adós pedig vagy él ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Tény, hogy egyik pénzintézet sem biztosított ilyen lehetőséget az adósnak. E körben a bizonyítási teher a pénzintézeten van a 2/2011. PK. vélemény 2. pontja alapján.

A Lombard esetében megkaptam az autókereskedővel 2000. 07. 17-én kötött együttműködési megállapodást, ami ugyanúgy blanketta szerződés. Ami viszont figyelemre méltó, hogy az autókereskedőnek a 3. pont tanúsága szerint:
1. nem volt lehetősége a banki mintától eltérő mintát használni,
2. a kölcsönszerződést szigorúan az engedély szerint, az abban megjelölt feltételekkel kellett kitöltenie,
3. nem volt jogosultsága (!!!!) ELTÉRŐ megállapodást kötni, vagy azon MÓDOSÍTANI.

Ezzel tulajdonképpen maga a pénzintézet igazolja, hogy nem tárgyalt át semmit az adóssal, ergo a kötelem nem jött létre. Az már csak mellékes adalék, hogy a két tanú később, de nem az ügyfelem jelenlétében írt alá, ami miatt a kölcsönszerződés nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, azaz annak tartalmának bizonyítása a pénzintézet terhe (mi csak a folyósított kölcsön összegét ismerjük el).

Mellékelve a megállapodás 1. oldala, amin fellelhető a 3. pont.

együttműködési megállapodás részlet.pdf